Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Ο Τεκτονισμός (ή Μασονία) του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου στην Ελλάδα

Η δομή και λειτουργία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου είναι η επιτομή μίας

ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εισαγωγή

Τι είναι ο Τεκτονισμός (ή Μασονία); Ποιοί τον δημιούργησαν; Τι σκοπούς έχει; Ποιοι είναι αυτοί οι ιδιότυποι άνθρωποι που λέγονται Τέκτονες;
Τεκτονισμός - Το Τεκτονικό Μέγαρο της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου στην Αθήνα
Τι κάνουν μέσα στους κλειστούς χώρους που λέγονται Στοές, όπου συγκεντρώνονται τακτικά και συνεδριάζουν; Αυτά είναι τα συνηθισμένα ερωτήματα που προκύπτουν σε οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο που δεν είναι μέλος κάποιας Τεκτονικής Στοάς.
Αντιπαρερχόμενοι τους αδαείς, τους φανατικούς και τους κακόπιστους που προσπαθούν με ανυπόστατες αιτιάσεις να διασύρουν τον Τεκτονισμό, μπορούμε να πούμε ότι ο Τεκτονισμός είναι θεσμός παγκόσμιος, που προήλθε σαν φυσική και έλλογη ανάγκη του ανθρώπου, να απαντήσει στα έσχατα ερωτήματα που τον βασανίζουν, αφ' ότου άρχισε να σκέπτεται:
"Ποιος είμαι; Από πού έρχομαι; Πού πηγαίνω;"
Επομένως δεν έχει ιδρυτή, δεν έχει συγκεκριμένη προέλευση.
Είναι θεσμός που προήλθε αφ' εαυτού, γεννήθηκε από τον προβληματισμό και τις αγωνίες σκεπτομένων ανθρώπων, με βιωματική αναζήτηση και φιλοσοφική θεώρηση της γραμματείας, φιλοσοφίας και θεσμών των προγονικών κοινωνιών, Ανατολής και Δύσης. Είναι θεσμός που φτερούγισε ως σκέψη διά μέσου μυστηριακών, θρησκευτικών και φιλοσοφικών ρευμάτων, συνέλεξε ότι καλλίτερο απ' αυτά για τον άνθρωπο ως άτομο, ως οικογένεια, ως κοινωνία, ως λαό, ως πλάσμα της φύσης και του όλου Κόσμου και έτσι δημιούργησε μία τεράστια δεξαμενή γνώσης (σοφίας της ζωής), που μεταδίδει στα μέλη του με διαδοχικές μυήσεις και διδασκαλίες.
Στα επόμενα δίνονται σύντομες θεματικές πληροφορίες για τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο (ή "Αποδεκτό" στην καθομιλουμένη) Σκωτικό Τύπο (Α&Α.Σ.Τ.), που βασίζονται στα παραδοσικά θεσμικά κείμενα και εξελίξεις του διεθνούς και του ελληνικού (ειδικά) τεκτονισμού. Πληροφορίες μπορεί να αρυσθεί ο καλοπροαίρετος αναζητητής και στα ιστορικά κείμενα του ελληνικού τεκτονισμού, σε επίσημα κρατικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία, σε εγνωσμένου κύρους εγκυκλοπαίδειες, σε μελέτες έγκριτων ιστορικών, κοινωνιολόγων και άλλων επιστημόνων, σε δημοσιεύματα μελετητών, του διεθνούς τύπου (ως Wikipedia/Confédération des grandes loges unies d'Europe), ελλήνων και αλλοδαπών τεκτόνων, ως και τεκτονικών φορέων της αλλοδαπής (ως Franc-Maçonnerie en Grande Loge De France και άλλων:1, 2).


Θεμελιώδεις Αρχές

Οι πηγάζουσες από την Παράδοση, τα Συντάγματα (ιδίως Άντερσεν 1717, Μπορντώ 1762, Βερολίνου 1786, "Σύνταγμα και Γενικός Κανονισμός" της Μ.Σ.τ. Ε. του Α.Α.Σ.Τ. 1972 και 1988, "Μ. Συντάγματα και Γ. Κανονισμός του Υ.Σ. της Ελλάδος" 1958) και τις αποφάσεις των συνεδρίων των ταγμάτων του τύπου (ιδίως Λοζάνης 1875, Παρισίων 1929 και 1996, Αθηνών 2001), Θεμελιώδεις Αρχές του Α.&Α.Σ.Τ. αποτελούν την βάση αυτού του συστήματος, τηρούνται απαρεγκλίτως από όλα τα Τάγματα και τις Στοές του Τύπου αυτού διεθνώς και η αλλοίωσή τους ή η εγκατάλειψή τους συνεπάγεται και την εγκατάλειψη του συστήματος.
Η ύψιστη αξία αυτών των Θεμελιωδών Αρχών, όχι μόνο για τους Τέκτονες που ακολουθούν το συγκεκριμένο σύστημα, αλλά και για κάθε άνθρωπο γενικά, φαίνεται και από το γεγονός ότι αυτές οι Αρχές αναφέρονται ως θεμελιώδεις αξίες των ανθρώπινων κοινωνιών στην Διακήρυξη της Γαλλικής Επανάστασης, στα Συντάγματα των Ευρωπαϊκών Κρατών και στις σημαντικότερες για τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνείς συνθήκες, όπως στη χάρτα του Ο.Η.Ε. και στη Συνθήκη της Ρώμης.

Θεμελιώδης Αρχή 1η

Ο Ελευθεροτεκτονισμός του Α.&Α.Σ.Τ., καθ' όσον δεν είναι θρησκεία, τηρεί απόλυτη ανοχή και σεβασμό σε κάθε θρησκευτική δοξασία των μελών του.

Θεμελιώδης Αρχή 2η

Είναι θεσμός φιλοσοφικός, προοδευτικός και φιλανθρωπικός, που αποσκοπεί στην ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του δια της αυτογνωσίας, της έρευνας της αλήθειας και της αλληλεγγύης.

Θεμελιώδης Αρχή 3η

Ως ύψιστο αγαθό θεωρεί την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της προφορικής και γραπτής έκφρασης. Αποδοκιμάζει κάθε μέσο που απειλεί την ελευθερία αυτή και καταδικάζει την βία.

Θεμελιώδης Αρχή 4η

Ο Τεκτονισμός του Α.&Α.Σ.Τ. δεν είναι πολιτικός οργανισμός και γι' αυτό δεν επιτρέπει στις Στοές του τις κομματικές συζητήσεις και δεν μετέχει ως ένωση προσώπων σε κομματικές δραστηριότητες.

Θεμελιώδης Αρχή 5η

Ο Τεκτονισμός του Α.&Α.Σ.Τ. πιστεύει απολύτως ότι όλοι οι άνθρωποι γεννώνται ελεύθεροι και έχουν τα αυτά δικαιώματα μεταξύ τους αδιακρίτως καταγωγής, κοινωνικής θέσης ή οικονομικής κατάστασης, μόρφωσης, εθνικότητας, φυλής, χρώματος, γλώσσας ή θρησκείας.

Θεμελιώδης Αρχή 6η

Ο Tεκτονισμός του Α.&Α.Σ.Τ. τιμά όλως ιδιαιτέρως την εργασία, ως ιερό καθήκον και δικαίωμα του ανθρώπου.

Θεμελιώδης Αρχή 7η

Η αφοσίωση στην οικογένεια, ο σεβασμός προς τους κοινωνικούς θεσμούς, η αγάπη προς την πατρίδα, η τήρηση του Συντάγματος και των Νόμων, αποτελούν ιερά καθήκοντα του Σκώτου Τέκτονα χωρίς να αντιτίθενται προς την αγάπη την οποία αυτός οφείλει προς όλους τους συνανθρώπους του.

Θεμελιώδης Αρχή 8η

Ο Τεκτονισμός του Α.&Α.Σ.Τ. αποκρούει απολύτως ως αντιτεκτονική κάθε μορφή προσηλυτισμού.

Θεμελιώδης Αρχή 9η

Ο Α&Α.Σ.Τ. πιστεύει στην ύπαρξη μίας θεμελιώδους Δημιουργού Αρχής, την οποία αποκαλεί "Μεγάλον Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος" (Μ.Α.Τ.Σ.).


Φιλοσοφικό Περιεχόμενο του Α & Α.Σ.Τ.

Ο Α&Α.Σ.Τ. δεν είναι προσδεδεμένος με συγκεκριμένες φιλοσοφικές, θρησκευτικές , κοινωνικές ή άλλου είδους θέσεις, απόψεις και σχολές. Διακηρύσσει και προάγει την ανεξάρτητη και απολύτως ελεύθερη σκέψη και επιτρέπει την ελεύθερη διατύπωση και υποστήριξη οποιασδήποτε άποψης μέσα στο ευρύτατο πλαίσιο της βασικής επιδίωξης του Τεκτ. που είναι η ανεύρεση της αλήθειας.
Οσοδήποτε ανέφικτος ή ουτοπιστικός και αν φαίνεται ο στόχος αυτός, ο Α&Α.Σ.Τ. πιστεύει πως η προσπάθεια για την προσέγγισή του, εξυψώνει και βελτιώνει τα μέλη του και μέσω αυτών το περιβάλλον τους και επαγωγικά την κοινωνία.
Ο Α&Α.Σ.Τ. πιστεύει στην ύπαρξη μίας θεμελιώδους Δημιουργού Αρχής, την οποία αποκαλεί "Μεγάλον Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος" (ΜΑΤΣ). Την ερμηνεία της Αρχής αυτής εναποθέτει στην συνείδηση κάθε μέλους του.
Ο Α&Α.Σ.Τ. δεν δέχεται καμία άλλη a priori ή από καθέδρας αλήθεια και καμία προκατασκευασμένη ή τυποποιημένη λογική.
Το πρότυπο του Τέκτονα του Α&Α.Σ.Τ. είναι ένα άτομο ως κινούμενο ερωτηματικό. Ένας μαθητής δια βίου. Ένας ερευνητής της αληθείας χωρίς όρια. Ένας προσηνής και ευπρεπής αναζητητής, ένας καλοπροαίρετος ακροατής και ένας ειλικρινής συμπαραστάτης. Ένας δίκαιος συμπολίτης και έντιμος εργοδότης ή εργαζόμενος. Ένας κοινωνικός άνθρωπος, δίχως προλήψεις, φανατισμούς και εμμονές ή εμπάθειες, με ανοχή και αγάπη προς τον άνθρωπο και όλη τη φύση, με αφοσίωση στην οικογένειά του, με φιλοπατρία και ευσέβεια.
Ο Τεκτονισμός του Α&Α.Σ.Τ. δεν είναι θρησκεία. Οι θρησκείες έχουν έναν Ιδρυτή, ένα δόγμα, διατυπωμένες οντολογικές και θεολογικές διδασκαλίες που συνήθως αποδίδονται στον ιδρυτή ή τους μαθητές του, οι οποίες απαγορεύεται να μεταβληθούν ή αλλοιωθούν και είναι λατρευτικού χαρακτήρα. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει για τον Τεκτονισμό του Α&Α.Σ.Τ.
Ο Α&Α.Σ.Τ. δεν έχει ιδρυτή, δεν έχει δόγμα, ενθαρρύνει την ελεύθερη και ανεξάρτητη σκέψη και προσαρμόζεται συνεχώς, εναρμονιζόμενος με τις εκάστοτε διαπιστωμένες και αναμφισβήτητες θέσεις της Σκέψης και της Επιστήμης.
Ο Τεκτονισμός του Α&Α.Σ.Τ. είναι ανεξίθρησκος και ελευθερόφρων. Δέχεται ως μέλη του άτομα οποιασδήποτε προσωπικής, οικονομικής, επαγγελματικής, κοινωνικής, εθνικής κατάστασης και οποιασδήποτε θρησκείας ή φιλοσοφικού προσανατολισμού. Αποκλείει τους άεργους, τους οπαδούς κάθε είδους ολοκληρωτικών συστημάτων και τους θιασώτες φανατικών θρησκευτικών και ολοκληρωτικών απόψεων.
Συζητήσεις επί κομματικών πολιτικών θέσεων ή επί δογματικών, λατρευτικών ή κανονιστικών θρησκευτικών θεμάτων απαγορεύονται στη Στοά, γιατί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αντιθέσεις ή πικρία ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών σχετικών αντιλήψεων και πάντως η διαχρονική εμπειρία έχει δείξει ότι είναι από τις κύριες αιτίες που διχάζουν τους ανθρώπους, όπερ αντιτίθεται στο βασικό σκοπό του Τεκτονισμού, που δεν είναι άλλος από την πανανθρώπινη αδελφοσύνη, με όρους ισότητας, δικαιοσύνης και ελευθερίας συνείδησης, σκέψης και έκφρασης.


Κοινωνικό Περιεχόμενο του Α & Α.Σ.Τ.

Ο Τεκτ. του Α&Α.Σ.Τ. έχει ένα σαφή προσανατολισμό που συνοψίζεται στο τρίπτυχο:

Ελευθερία - Ισότητα - Αδελφότητα

Ελευθερία, γιατί χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατή καμία πραγματική πρόοδος και εξέλιξη του ανθρώπινου όντος.
Ισότητα, γιατί χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατή η δίκαιη κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για χάρη της εσωτερικής γαλήνης του ατόμου και της κοινωνικής ειρήνης.
Αδελφότητα, γιατί όλοι οι άνθρωποι, σαν δημιουργήματα του ΜΑΤΣ, δεν μπορεί παρά να είναι και αντιμετωπίζονται ως αδέλφια μεταξύ τους και να έχουν τα ίδια φυσικά δικαιώματα. Ειδικότερα:

Ελευθερία

Ο Τεκτονισμός του Α&Α.Σ.Τ. είναι υπερήφανος για τους αγώνες των μελών του για την απελευθέρωση και αφύπνιση λαών και κοινωνιών. Γι' αυτό και καταδιώχθηκε λυσσαλέα από κάθε λογής δικτατορικά και ανελεύθερα καθεστώτα, με σπάνιες μόνον εξαιρέσεις. Το ίδιο και από φανατικούς διαφόρων Εκκλησιών, αυτούς που προφανώς έχασαν την ουσία της πίστης της Εκκλησίας που (διατείνονταν ότι) υπηρετούσαν, ιδιαίτερα τις εποχές που ασκούσαν και παντοδύναμη κοσμική εξουσία.
Κατηγορήθηκε ακόμη ότι πρωτοστατούσε στην ίδρυση Δημοσίων Σχολείων σε μία εποχή που η μόρφωση ήταν προνόμιο των ευγενών και των πλουσίων (βλέπε π.χ. Παπική Βούλα HUMANUM GENUS). Διάσημοι ηγέτες Απελευθερωτικών (εθνικών ή κοινωνικών) Αγώνων έχουν την τεκτονική ιδιότητα:
 • Οι σημαντικότεροι ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης: Δαντών, Ντεμουλέν, Κοντορσέ, Ραμπώ, Σαιντ-Ετιέν
 • Ο στρατηγός Μαρία-Ιωσήφ μαρκήσιος ντε Λαφαγιέτ. Ενεργός συντελεστής της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και της Γαλλικής επανάστασης του 1789 και 1830.
 • Ο Γεώργιος Ουάσιγκτον . Πρώτος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
 • Ο Γκιουζέπε Γκαριμπάλντι . Από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της απελευθέρωσης της Ιταλίας από τους Αυστριακούς, τον βασιλιά της Νεάπολης και τον Πάπα.
 • Καμίλλο Μπένσο Καβούρ . Διάσημος πολιτικός και υπουργός. Η ζωή του αναλώθηκε σε αγώνες για την συνένωση της Ιταλίας.
 • Ο Σιμόν Μπολίβαρ . Ο απελευθερωτής της Ν.Αμερικής
 • Οι Φιλικοί Ξάνθος, Σκουφάς, Τσακάλωφ, Αναγνωστόπουλος κ.ά.
 • Πρωταγωνιστές της Επανάστασης του 1821, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και Εθνομάρτυρας Γρηγόριος Ε', ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο Νικόλαος Υψηλάντης, ο Αλέξανδρος Μουρούζης, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας) κ.ά.
 • Ο Σαλβαδόρ Αλλιέντε. Ο Χιλιανός Πρόεδρος που αγωνίστηκε και έπεσε ηρωϊκά υπέρ του λαού του και των ιδανικών του.
Αυτή είναι μία μικρή μόνον σταχυολόγηση ονομάτων ηγετών απελευθερωτικών αγώνων που τίμησαν την τεκτονική ιδιότητα.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο Τεκτονισμός του Α&Α.Σ.Τ. δεν αναμιγνύεται στην πολιτική. Συζητήσεις κομματικού πολιτικού χαρακτήρα απαγορεύονται στις Τ. Στοές.
Στις τεκτονικές στοές χαλυβδώνονται χαρακτήρες και αφυπνίζονται συνειδήσεις. Το πώς τα μέλη τους θα υλοποιήσουν στην πράξη αυτά που έχουν αποκομίσει στις Τεκτονικές Στοές, εξαρτάται από την προσληπτικότητα, τον χαρακτήρα, την προσωπική ερμηνεία και την συνείδηση του κάθε τέκτονα.
Φωτισμένοι πολιτικοί, άνθρωποι του πνεύματος και της Τέχνης, που προήγαγαν την ελευθερία και την ισότητα, καθώς και την χειραφέτηση των λαών, συγκαταλέγονται στα μέλη Τεκτονικών Στοών.
 • Μέγας Φρειδερίκος
 • Βολταίρος
 • Ελ. Βενιζέλος.
 • Αλ. Παπαναστασίου.
 • Μότσαρτ
 • Γκαίτε
 • Σαίξπηρ
 • Σιμπέλιους
είναι μερικοί από αυτούς.
Φωτισμένοι Πατριάρχες και άλλοι ηγέτες της ορθόδοξης εκκλησίας υπήρξαν τέκτονες.

Ισότητα

Η ισότητα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους είναι θεμελιώδης και αυτονόητη αρχή της τεκτονικής αντίληψης και πρωταρχική προϋπόθεση για την ευημερία και ανέλιξη του ανθρώπου.
Στις τεκτονικές στοές όλα τα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα. Τα διάφορα αξιώματα είναι η ανάληψη βαρύτερων καθηκόντων που εξαρτώνται από την τεκτονική ηλικία και τις προσκτηθείσες γνώσεις, πάντοτε σε πνεύμα ισότητας.
Οι διάφοροι τίτλοι και διάσημα που ίσως θεωρούνται από μη μέλη πομπώδη και εκτός εποχής, είναι απλώς συμβολικά των αρετών που προϋποθέτουν για αυτόν που τα φέρει, και των ιδιαίτερων τομέων ευθύνης τους στα εργαστήρια.
Στις συνεδριάσεις των στοών, κάθε μέλος έχει την δυνατότητα να εκφέρει την άποψή του ελεύθερα και ανεπηρέαστα, μέσα στο πλαίσιο της τεκτ. Δεοντολογίας, δηλ. με ευπρέπεια, ήρεμη και καλλιεπή ομιλία, αποφεύγοντας εκφράσεις προκλητικές, εμπαθείς, εριστικές, προσβλητικές ή δογματικές. Σε κανένα δεν επιτρέπεται να παρέμβει η να διακόψει τον οποιονδήποτε ομιλητή σε Στοά, ή να υπερβεί τη θεσπισμένη ροή του λόγου, που επιτρέπει σε όλους να εκφράσουν αβίαστα και με τάξη τις σκέψεις τους.
Η ευταξία, γαλήνη και κατανόηση κυριαρχούν σε όλες τις τεκτ. συνεδριάσεις.
Ο Α&Α.Σ.Τ. πάντοτε αντιτάχθηκε στην φαλκίδευση της ανεξαρτησίας των τεκτονικών δυνάμεων κάθε χώρας από μητροπολιτικές (ξένες) Τεκτονικές Αρχές, που αγνοούσαν τις πολιτιστικές, ιστορικές και άλλες ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και στερούσαν τις τοπικές τεκτονικές δυνάμεις από το δικαίωμα της ανεξάρτητης λειτουργίας και εξέλιξης. Δυστυχώς, ακριβώς αυτή η νοοτροπία της επικυριαρχίας, είχε σαν αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση των Τεκτονικών Δυνάμεων στις Ευρωπαϊκές Χώρες, όπως και στην Ελλάδα.
Tο 1998 η τότε Μεγάλη Στοά της Ελλάδος προσπάθησε να καταργήσει για τις Στοές της τον Α&Α.Σ.Τ. υιοθετώντας τον τύπο AFAM, για να έχει την "αναγνώριση" από την Μεγάλη Στοά της Αγγλίας. Η μεθόδευση όμως αυτή βρήκε αντίθετους πολλούς διαπρεπείς και ευσυνείδητους Τέκτονες, που απεφάσισαν και συνέχισαν τον Α&Α.Σ.Τ., ο οποίος έχει μακρά ιστορία στον Ελληνικό χώρο, ξεκινώντας από το έτος 1740, με την πρώτη Τεκτ. Στοά στην Κέρκυρα. Έτσι επιβεβαιώθηκε και σε επίπεδο Τεκτ. Αρχής, η συνέπεια στην αρχή της ισότητας και ισοτιμίας των Τεκτονικών Δυνάμεων, που τηρείται ανυποχώρητα μέχρι σήμερα, ως θεμελιώδης αρχή του Α&Α.Σ.Τ.

Αδελφότητα

Οι τέκτονες ασκούν αδιάλειπτα στις Στοές την Τεκτονική Αγάπη και Ανοχή την οποία θεωρούν ως μέγιστο καθήκον προς τον πλησίον και το πλέον επαγωγικό μέσον στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ανθρωπότητας.
Αποκαλούνται μεταξύ τους αδελφοί και ασκούνται συνεχώς και αδιαλείπτως στην καλλιέργεια της αδελφικής αγάπης μέσα στις Στοές, βιώνοντάς την συνειδητά και πιστεύοντας ότι το ενέργημα αυτό θα εξέλθει μαζί τους στον έξω κόσμο, με αγαθοποιά επακόλουθα για την κοινωνία.
Θεωρώντας κάθε συνάνθρωπο αδελφό τους, οι Τέκτονες εργάζονται για την ανέλιξη της ανθρωπότητας με την βαθμίαία και ειρηνική ανύψωση του ατόμου.
Ο Τεκτονισμός δέχεται στους κόλπους του κάθε άνθρωπο που έχει την καλή έξωθεν μαρτυρία, ασχέτως εθνικότητας, φυλής, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής, κοινωνικής και επαγγελματικής κατάστασης.
Ο Α&Α.Σ.Τ., πάντα επίκαιρος και διαχρονικός έχει να παίξει ενεργό και σημαντικό ρόλο για την αδελφοποίηση ανθρώπων και λαών, ιδιαίτερα στον 21ο αιώνα ο οποίος προοιωνίζεται να είναι αιώνας καταλυτικών αλλαγών και προκλήσεων με τις επερχόμενες ραγδαίες μεταβολές σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, πολιτικό, φιλοσοφικό, τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο.
Η προϊούσα απαξίωση των ηθικών και πνευματικών αρχών, η ροπή προς την υλική ευδαιμονία και τον άκοπο πλουτισμό και η απαξίωση των κοινωνικών θεσμών, ακόμη και της οικογενειακής συνοχής, καθιστούν τις τεκτονικές Αρχές και Διδασκαλίες περισσότερο απαραίτητες από ποτέ.


Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεκτού Σκωτικού Τύπου: Γέννηση και Εξέλιξη.

Α. Γενικά

Ο Αρχαίος και Αποδεκτός Σκωτικός Τύπος, αν και φαίνεται να ασκείται σαν ιδιαίτερο σύστημα έναντι του συστήματος της Αμίλλης (Emulation) των Αγγλικών Στοών από τα μέσα τουλάχιστον του 16ου αιώνα, εμφανίζεται σε γραπτά κείμενα από την δεκαετία του 1730- 1740.
Ως τεκτονικό σύστημα καλλιεργείται από τους Σκώτους Τέκτονες και εκφράζει την αντίθεση των Σκώτων πατριωτών κατά της αγγλικής κυριαρχίας επί της Σκωτίας, οπότε κατά την περίοδο των διωγμών, με την καταφυγή πολλών Σκώτων στην Γαλλία, βρίσκει πρόσφορο έδαφος στις ιδέες του γαλλικού Διαφωτισμού και έτσι επιτυγχάνει την αποδοχή και μεγάλη εξάπλωση στις Τεκτονικές Στοές όλης της Γαλλικής Επικράτειας.
Ο Αρχαίος και Αποδεκτός Σκωτικός Τύπος, ασκούμενος με ιδιαίτερη επιτυχία μέσα στις Γαλλικές Στοές, παίρνει ολοκληρωμένη μορφή από τον 1ο μέχρι και τον 28ο βαθμό με τους Κανονισμούς του Μπορντώ του 1762 και ολοκληρώνεται μέχρι και τον 33ο βαθμό με τους Κανονισμούς του Βερολίνου του 1786. Από την Γαλλία ο Α.&Α.Σ.Τ. εξαπλώνεται σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη μέχρι και την Ρωσία.
Στην Ελλάδα ειδικότερα, ο Α.&Α.Σ.Τ. ασκείται αρχικά (από το 1740) στα Ιόνια Νησιά, ενώ σημειώνεται η ύπαρξη και μίας Τεκτονικής Στοάς του Α.&Α.Σ.Τ. στην Κωνσταντινούπολη από το 2ο ήμισυ του 17ου αιώνα και στη Σμύρνη από τον 18ο αιώνα, δηλαδή πριν από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821.
Από την Γαλλία, ο Α.&Α.Σ.Τ. μεταφέρεται και πέραν της Ευρώπης, αρχικά στα Νησιά της Καραϊβικής και το 1802 ιδρύεται στις Η.Π.Α. το πρώτο Υ.Σ.. Στη συνέχεια ο Α.&Α.Σ.Τ. εξ αιτίας της παρουσίας στις τάξεις του μεγάλων νοτιο-αμερικανών επαναστατών, όπως ο Σιμόν Μπολίβαρ, εξαπλώνεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ταυτόχρονα δε εξ αιτίας της Γαλλικής παρουσίας στην Αφρική εξαπλώνεται και στις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Αφρικής, καθώς και στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Β. Στην Ελλάδα

Η υπόθεση του ελληνικού τεκτονισμού εκτείνεται πέρα από τα σύνορα του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, καθώς η τεκτονική κίνηση εκφράστηκε στην Βαλκανική χερσόνησο (πριν την Επανάσταση του 1821). Οι Τεκτονικές στοές εμφανίζονται στην Κέρκυρα και στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα, αν και ομολογείται Στοά στην Κωνσταντινούπολη από τον 17ο αιώνα (ευρέθησαν σπερματικά πρακτικά).
Είναι αποδεδειγμένο ότι το 1806 υπάρχουν τρεις στοές και εργάζονται στη Κέρκυρα, η ιταλόφωνη στοά "Beneficenza" και οι γαλλόφωνες στοές "Philogenie" και "Saint-Napoleon", υπό την αιγίδα της Grand Orient της Γαλλίας.
Το 1791, δημιουργήθηκε στη στοά της Κέρκυρας η Γαληνοτάτη (Μεγάλη) Στοά της Ελλάδας, απαρτιζόμενη από τις παραπάνω Στοές.
Κατά την ίδια περίοδο βεβαιώνεται η ίδρυση Στοών στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο, Περιστυλίου στην Κέρκυρα και μίας αγγλόφωνης στοάς με το όνομα "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ".
Το 1843, η Μεγ. Στοά της Ελλάδας στην Κέρκυρα διαλύθηκε και όλες οι Στοές του Ιονίου λειτούργησαν υπό την αιγίδα αλλοδαπών Μεγ. Στοών όπως της Ιταλίας, της Γαλλίας, ή της Αγγλίας.
Το 1864, με την ευκαιρία της ένωσης των νησιών του Ιονίου με την Ελλάδα, οι Στοές των ενταχθεισών νήσων δημοσιεύουν τα θεσμικά τους έγγραφα στα ελληνικά και δημιουργούνται τρεις Στοές στην Αθήνα και τέσσερις μεταξύ άλλων επαρχιακών πόλεων της Ελλάδας. Αυτές οι Στοές λειτουργούν υπό την αιγίδα της Μεγ. Στοάς της Ιταλίας, η οποία αρχικά αρνήθηκε την ανεξαρτησία τους, αν και αποδέχθηκε το αυτοδιοικούμενό τους ως περιφερειακή Μεγ. Στ.
Τον Φεβρουάριο του 1867, η Μεγ. Στ. της Ιταλίας εκδίδει ένα Διάταγμα που αποδέχεται την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τεκτονισμού και αναγνωρίζει ως κανονικές τις Ελληνικές Στ. και την υπό αυτών συσταθείσα Μεγ. Ανατολή. Έτσι, το 1868 εγκαθιδρύεται η Μεγ. Ανατ. της Ελλάδος, εκλέγεται ο πρώτος Μεγ. Διδ. και τίθεται σε ισχύ το καταστατικό της.
Οκτώ Στοές συνολικά στην Ελληνική επικράτεια, προστίθενται υπό την αιγίδα της Μεγ. Ανατολής της Ελλάδος.
Από το 1867, η Μεγ. Ανατολή στην Ελλάδα, η οποία μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλάζει το όνομά της σε Μεγάλη Στοά της Ελλάδας, λειτουργεί υπό τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο.
Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ιστορικής της πορείας πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, περισσότερο φιλανθρωπικό παρά κοινωνικό, ενισχύοντας πολιτιστικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ινστιτούτα, τον εθελοντισμό (κυρίως σε αιμοδοσία) και την Αντικαρκινική Κοινότητα, οι νοσοκομειακές μονάδες της οποίας και το έργο της συνθέτουν το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ελληνικού Τεκτονισμού.
Οι διάφοροι μετασχηματισμοί του πολιτεύματος και πάνω απ΄ όλα η επιβολή διάφορων δικτατοριών, καθώς και η κατοχή υπό ξένων δυνάμεων, οδήγησαν στην καταδίωξη του τεκτονισμού. Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες τέκτονες, μάρτυρες αγώνων για την ελευθερία και τις θεμελιώδεις αρχές του τεκτονισμού σε όλο τον κόσμο.
Το 1986, η διοίκηση της Μ. Στ. επιχείρησε την τροποποίηση του τύπου του θεσμού, αφού είχε προηγηθεί η εισαγωγή του τύπου της Υόρκης στο φιλοσοφικό τεκτονισμό και συστήθηκαν εργαστήρια κατά αυτόν, παράλληλα με την λειτουργία του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου του Α&Α.Σ.Τ.
Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν στην πρώτη ρήξη, κατά την οποία ομάδα Ελλήνων Τεκτόνων αποχωρεί και ιδρύει την Μεγ. Εθνική Στ. της Ελλάδος, η οποία λειτούργησε, όπως και συνεχίζει να λειτουργεί και σήμερα υπό τον τύπο της Αμίλλης.
Μετά από αυτό, η διοίκηση της Μ. Στ. προέβη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Ιανουαρίου του 1988 σε πλέον ριζική τροποποίηση του Καταστατικού, καταργώντας το μεγαλύτερο μέρος των βασικών διατάξεων και ευθέως πλέον επεμβαίνοντας στα τεκτονικά θέσμία, άλλα κατ' ουσίαν και άλλα κατά τύπον, καταστρατηγώντας πατροπαράδοτες αξίες και κανόνες του Ελληνικού Τεκτονισμού. Κατ' αυτό τον τρόπο, η Μεγ. Στ. εγκατέλειψε το σύστημα του Α&Α.Σ.Τ. και υιοθέτησε το τρίτο διεθνώς γνωστό σύστημα, του AFAM (Αρχαίοι Ελεύθεροι και Αποδεκτοί Τέκτονες). Τότε οι Έλληνες Τέκτονες που θέλησαν να παραμείνουν πιστοί στον Α&Α.Σ.Τ., απεχώρησαν και με την από 26 Φεβρουαρίου 1988 Διακήρυξη τους συνέχισαν να εργάζονται στο σύστημα του Α&Α.Σ.Τ., υπό την αιγίδα Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.
Πρέπει να αναφερθεί ότι από το 1990 ως το 1993, η Μεγάλη Εθνική Στοά της Ελλάδος της Άμιλλας υπέστη δύο ρήξεις που κατέληξαν στον σχηματισμό δύο μικρών Δυνάμεων: α) Την επονομαζόμενη "Τάγμα της Μεγάλης Ενωμένης Στοάς της Ελλάδος" και β) Την επονομαζόμενη "Μεγ. Τεκτονική Στοά της Ελλάδος", που τέθηκε σε λειτουργία υπό το Γαλλικό πρότυπο.
Η Μεγάλη Εθνική Στοά της Ελλάδας που συνεχίζει να λειτουργεί υπό το Θεσμό της Αμίλλης, ενεργοποιήθηκε σε φιλοσοφικό επίπεδο με την Στοά των MARKMASTERS, αναγνωρισμένη από την Αγγλία.
Ανεπηρέαστη από όλα αυτά, η Μεγάλη μας Στοά (του Α&Α.Σ.Τ.), ακολουθώντας σταθερά τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο, εκτιμώντας και αποδεχόμενη την αμοιβαιότητα και τη συλλειτουργία μεταξύ των Μεγάλων Τεκτονικών Δυνάμεων του ίδιου Θεσμού συνεχίζει να εργάζεται για την πρόοδο του Θεσμού του Τεκτονισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, ανέπτυξε σχέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης και αγάπης με Ευρωπαϊκές Μεγ. Στ., ιδιαίτερα της Γαλλίας και του Βελγίου, του Α&Α.Σ.Τ. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαθίδρυσε στην Ελλάδα γαλλόφωνη Στοά, για να μπορούν να έρχονται οι γαλλόφωνοι αδελφοί μας και να παρακολουθούν τις εργασίες μας, καθώς αυτοί έρχονται στην Ελλάδα αδιάλλειπτα, κάθε έτος από το 1996 και συμμετέχουν σε εορτές και εκδηλώσεις του Τάγματός μας.
Τον Ιούνιο του 2001, η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεκτού Σκωτικού Τύπου, δια αντιπροσωπείας της συμμετείχε στο Συνέδριο των Μεγ. Στ. του Α&Α.Σ.Τ. των Ευρωπαϊκών κρατών, που έγινε στο Βελιγράδι, όπου και συστήθηκε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (CONFEDERATION) των Μεγ. Στ. του Α&Α.Σ.Τ., με τη συμμετοχή μας ως από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη της. Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2001, το Τάγμα μας ανέλαβε και διοργάνωσε με επιτυχία το παγκόσμιο συνέδριο (της REUNION) των Υπάτων Συμβουλίων 33ου του ΑΑΣΤ στη χώρα μας, με πορίσματα καθοριστικά για το μέλλον του Θεσμού γενικά και του Τύπου ειδικά. Επισημαίνεται ότι στην ένωση αυτή το Υ.Σ. της Ελλάδος συμμετέχει ως συνιδρυτικό μέλος, κατέχον την θέση της 3ης κατά τάξη Τεκτ. Δύναμης.
2005
Ι.Β. (Ο Μ.Διδ.)

 http://www.aasr.gr/index.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου