Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Baaltars

Baaltars

Silver stater of Pharnabazus[disambiguation needed] as Satrap of Cilicia (379-374 BCE), depicting a seated Baaltars. British Museum.
 
Silver coin of Datames (r. 385-362 BCE) with the God Baaltars on a throne, seated left, torsos facing, holding grapes, grain ear, and eagle in right hand, scepter in left hand, surrounded by the city walls. Cabinet des Médailles.
 
Baaltars (combination of "Baal" and "Tarsus") (Aramaic: בעלתרז) was a deity of the Persian Empire, the Baal or Zeus of the city of Tarsus.[1] His depiction appears on coins of the Persian kings or satraps of Cilicia at Tarsus before Alexander the Great in the 5th and 4th century BCE, such as Datames, Pharnabazes[2] or Mazaios,[3] or also on coins of the early Seleucids.[1] The equivalent of Baaltars for the Greeks was Zeus.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου