Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

6th book of moses.part 4

THE MYSTERY OF THE THIRD SEAL.

Seal of the Ministering Throne Angels.
CONJURATION
I, N.N., a servant of God, desire, call upon thee, and conjure thee Tehor, by all the Holy Angels and Arch Angels, by the holy Michael, the holy Gabriel, Raphael, Uriel, Thronus, Dominationes principalis, virtutes, Cherubim et Seraphim, and with unceasing voice I cry, Holy, Holy, Holy, is the Lord God of Sabaoth, and by the most terrible words: Soah, Sother, Emmanuel, Hdon, Amathon, Mathay, Adonai, Eei, Eli, Eloy, Zoag, Dios, Anath, Tafa, Uabo, Tetragramaton, Aglay, Josua, Jonas, Caplie, Caphas. Appear before me, N.N., in a mild and human form, and do what I desire. (This the conjuror must name.)
The ministering Throne Angels of this Seal are the following: Theom, Haseha, Amarzyom, Schawayt, Chuscha, Zawar, Yahel. La hehor, Adoyahel, Schimuel Achusaton, Schaddyl, Chamyl, Parymel, Chayo. The special secret of this Throne is that by carrying this Seal with you will cause you to be very agreeable and much beloved, and will also defeat all your enemies.

http://www.sacred-texts.com/cdshop/index.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου