Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

6th book of moses.part 2

THE MYSTERY OF THE FIRST SEAL

Seal of the Choir of the Ministering Archangels
CONJURATION
I, N.N., a servant of God, desire, call upon the OCH, and conjure thee through water, fire, air, and earth, and everything that lives and moves therein, and by the most holy names of God, Agios, Tehirios, Perailtus, Alpha et Omega, Beginning and End, God and Man-Sabaoth, Adanai, Agla, Tetragramaton, Emanuel, Abua, Ceus, Elioa, Torna, Deus Salvator, Aramma, Messias, Clerob, Michael, Abreil, Achleof, Gachenas et Peraim, Eei Patris et Peraim Eei filii, et Peraim Dei spiritus Teti, and the words by which Solomon and Manasses, Cripinus and Agrippa conjured the spirits, and by whatever else thou mayest be conquered, that you will yield obedience to me, N.N. the same as Isaac did to Abraham, and appear before me, N.N. this instant, in the beautiful, mild, human form of a youth, and bring what I desire. (This the conjuror must name).
The most useful ministering arch angels of this seal are the following with their Hebrew verbis revelatis Citatiori divinitus coactivis: Uriel, Arael, Zacharael, Gabriel, Raphael, Theoska, Zywolech, Hemohon, Yhael, Tuwahel, Donahan, Sywaro, Samohayl, Zowanus, Ruweno Ymoeloh, Hahowel, Tywael. The particularly great secret and special use of this seal is that if this seal is buried in the earth, where treasures exist, they will come to the surface of themselves, without any presence during a full moon.

http://www.sacred-texts.com/cdshop/index.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου