Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Tilaka (Bindi)

http://symbolictruths.blogspot.gr/Tilaka 
A Bindi or tilaka (tilaka means red) is a symbol drawn with clay, ashes (vihuti), or sandalwood on the area in the center of the forehead (in the location of the Ajna chakra), as a mark of devotion to the Hindu deities. Tilaka The tilaka has a different design depending on which deity it honors- for example, a tilaka of three stripes and a dot is known as a tripundra (or tiryak pundra), and denotes a Shaivite, or follower of Shiva. A “u” shaped mark surrounding a bindu (dot) denotes a follower of Krishna.
  Tilaka

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου