Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

The NASA Vimana

So this is a theory I have been working on, it isn't 100% thought out, but essentially it goes like this:

Humans are technologically as advanced as the Ancient Aliens were 4000 years ago. (More or less)

What got me thinking this way is the ending of NASA's Space Shuttle program. This is going to be replaced with the Constellation program.

The Space Shuttle is, essentially, an airplane capable of going into space and back.
The new spacecraft is called Orion. It is essentially a snub nosed cone.As far as I know there is no new propulsion for Orion, and yes I do realize it was designed like the original Moon Mission.

Now heres the kicker. Orion, above, looks eerily similar to the ancient Vimanas:Their tech was about as advanced as we are now, and this was 4000 years ago. Now, they have these 'flying saucers' which, looks like a squished version of the Vimana.I am not declaring this to be fact, nor is it something I believe, but it is fun to think about, and it makes a kind of sense. I thought I would share this with you because it has been kind of gnawing at me for a while.

Hope you enjoyed and I can't wait to hear the flames! haha

Mac

http://www.abovetopsecret.com/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου