Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Evolver Spores: The Mystery of Dreams


Dream.jpg
Evolver Spores: The Mystery of Dreams
Wed, April 18
Each night as we drift off to sleep, we enter into one of life’s oldest and most profound mysteries: the world of dreams. Cultures throughout history have been mesmerized by this ethereal state of consciousness, from the Dreamtime stories of Australia’s Aborigines to the symbolic psychologies of Freud and Jung. The alternate realms of our visionary slumbers present a puzzling paradox, calling into question the true nature of reality.  Though much research has been done into the subject, the age-old question of why we dream remains as elusive as ever.
This month, the Evolver Social Movement (E+SM) will pull back the covers from this mystifying phenomenon. Local Spores may choose to compare indigenous beliefs with recent scientific studies, learn techniques from dream yoga to lucid dreaming, or explore the power of creative visualization and manifestation.
To find your Spore, or start your own, click on the link below:
AUSTRALIA: Nimbin, Sydney
CANADA: Calgary, Toronto , Vancouver
EUROPE: Budapest, London, Vienna, Yorkshire
USA: Asheville, Atlanta, Austin, Baltimore, Birmingham,AL, Bloomington, Boston, Boulder, Buffalo, Chicago, Columbia, MO, Columbus, Denver, Indianapolis,Everett, Iowa City, Long Beach, Los Angeles, Mount Pleasant, Murfreesburo, Naples, FL, New Orleans, New York City, Oakland/East Bay, Omaha, Philadelphia, Pittsburgh, Portland, OR, Sacramento, Salt Lake City, San Francisco, San Luis Obispo, Santa Barbara, Seattle, Tacoma, Washington,DC, Wilkes-Barre
image "Peace" by Alyssa L Miller via Flickr curosity of Creative Commons. 
 http://www.realitysandwich.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου