Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

The Shroud of Turin

Mystery of the Shroud of Turin

The Shroud of Turin is reputedly Christ’s burial cloth. It has been a religious relic since the Middle Ages. To believers it was divine proof the Christ was resurrected from the grave, to doubters it was evidence of human gullibility and one of the greatest hoaxes in the history of art. No one has been able to prove that it is the burial cloth of Jesus of Nazareth, but its haunting image of a man’s wounded body is proof enough for true believers.
This sixteenthcentury painting by Giovanni Battista shows how the body could have been wrapped in a burial shroud in a position that would match the image on the Shroud of Turin.
Photo of the Shroud of Turin.
Source of this image: www.wikipedia.org
COPYRIGHT 1931 GIUSEPPE ENRIE
Negative of the face from the shroud
Three-dimensional relief of the Shroud face after smoothing of rough transitions
with a recursive filter.The computer showed us what the face of Jesus Christ probably
looked like before the Passion or after Resurrection, through an electronic cleaning
of the blood and wounds which provides the almost natural images of the face
Source: http://www.shroud.com/meacham2.htm
Here is an artistic impression of what the face matching the image from the shroud might have looked like.
Article Source: World-Mysteries.com: The Shroud of Turin http://www.world-mysteries.com/sar_2.htm

 http://digitalphotopix.com/unexplained/the-shroud-of-turin/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου