Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Tiny dragon discovered in Indonesia
Draco volans, or the Flying Dragon, is a member of the genus of gliding lizards Draco. It can spread out folds of skin attached to its movable ribs to form "wings" that it uses to glide from tree to tree over distances upwards of 8 metres (25 feet); however, like all modern reptiles, it lacks the ability to sustain powered flight, and is capable only of gliding. Its wings are brightly coloured with orange, red and blue spots and stripes, and they provide camouflage when folded. The flying dragon can reach lengths as long as 19 - 23 cm. It feeds on arboreal ants and termites.


ΠΗΓΗ http://www.sciencedump.com/content/tiny-dragon-discovered-indonesia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου