Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΓΕΝΗ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ

χρύσεον μὲν πρώτιστα γένος μερόπων ἀνθρώπων
    ἀθάνατοι ποίησαν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες.        110
    οἱ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσαν, ὅτ᾽ οὐρανῷ ἐμβασίλευεν·
    ὥστε θεοὶ δ᾽ ἔζωον ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες,
    νόσφιν ἄτερ τε πόνων καὶ ὀιζύος· οὐδέ τι δειλὸν
    γῆρας ἐπῆν, αἰεὶ δὲ πόδας καὶ χεῖρας ὁμοῖοι
    τέρποντ᾽ ἐν θαλίῃσι κακῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων·        115
    θνῇσκον δ᾽ ὥσθ᾽ ὕπνῳ δεδμημένοι· ἐσθλὰ δὲ πάντα
    τοῖσιν ἔην· καρπὸν δ᾽ ἔφερε ζείδωρος ἄρουρα
    αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄφθονον· οἱ δ᾽ ἐθελημοὶ
    ἥσυχοι ἔργ᾽ ἐνέμοντο σὺν ἐσθλοῖσιν πολέεσσιν.
    ἀφνειοὶ μήλοισι, φίλοι μακάρεσσι θεοῖσιν.        120
    αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ᾽ ἐκάλυψε,
    τοὶ μὲν δαίμονές εἰσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλὰς
    ἐσθλοί, ἐπιχθόνιοι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων,
    οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα
    ἠέρα ἑσσάμενοι, πάντη φοιτῶντες ἐπ᾽ αἶαν,        125
    πλουτοδόται· καὶ τοῦτο γέρας βασιλῄον ἔσχον.

    δεύτερον αὖτε γένος πολὺ χειρότερον μετόπισθεν
    ἀργύρεον ποίησαν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες,
    χρυσέῳ οὔτε φυὴν ἐναλίγκιον οὔτε νόημα.
    ἀλλ᾽ ἑκατὸν μὲν παῖς ἔτεα παρὰ μητέρι κεδνῇ        130
    ἐτρέφετ᾽ ἀτάλλων μέγα νήπιος ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.
    ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἄρ᾽ ἡβήσαι τε καὶ ἥβης μέτρον ἵκοιτο,
    παυρίδιον ζώεσκον ἐπὶ χρόνον, ἄλγε᾽ ἔχοντες
    ἀφραδίῃς· ὕβριν γὰρ ἀτάσθαλον οὐκ ἐδύναντο
    ἀλλήλων ἀπέχειν, οὐδ᾽ ἀθανάτους θεραπεύειν        135
    ἤθελον οὐδ᾽ ἔρδειν μακάρων ἱεροῖς ἐπὶ βωμοῖς,
    ἣ θέμις ἀνθρώποις κατὰ ἤθεα. τοὺς μὲν ἔπειτα
    Ζεὺς Κρονίδης ἔκρυψε χολούμενος, οὕνεκα τιμὰς
    οὐκ ἔδιδον μακάρεσσι θεοῖς, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
    αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ᾽ ἐκάλυψε,        140
    τοὶ μὲν ὑποχθόνιοι μάκαρες θνητοῖς καλέονται,
    δεύτεροι, ἀλλ᾽ ἔμπης τιμὴ καὶ τοῖσιν ὀπηδεῖ.

    Ζεὺς δὲ πατὴρ τρίτον ἄλλο γένος μερόπων ἀνθρώπων
    χάλκειον ποίησ᾽, οὐκ ἀργυρέῳ οὐδὲν ὁμοῖον,
    ἐκ μελιᾶν, δεινόν τε καὶ ὄβριμον· οἷσιν Ἄρηος        145
    ἔργ᾽ ἔμελεν στονόεντα καὶ ὕβριες· οὐδέ τι σῖτον
    ἤσθιον, ἀλλ᾽ ἀδάμαντος ἔχον κρατερόφρονα θυμόν·
    ἄπλαστοι· μεγάλη δὲ βίη καὶ χεῖρες ἄαπτοι
    ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν.
    τῶν δ᾽ ἦν χάλκεα μὲν τεύχεα, χάλκεοι δέ τε οἶκοι       150
    χαλκῷ δ᾽ εἰργάζοντο· μέλας δ᾽ οὐκ ἔσκε σίδηρος.
    καὶ τοὶ μὲν χείρεσσιν ὕπο σφετέρῃσι δαμέντες
    βῆσαν ἐς εὐρώεντα δόμον κρυεροῦ Ἀίδαο
    νώνυμνοι· θάνατος δὲ καὶ ἐκπάγλους περ ἐόντας
    εἷλε μέλας, λαμπρὸν δ᾽ ἔλιπον φάος ἠελίοιο.        155

 Μιλήσαμε ήδη για το σιδηρούν γένος,το δικό μας ανθρώπινο γένος της πυκνής ύλης που κατοικούμε σήμερα και αναφέραμε και το προηγούμενο το ηρωικό όπου ημίθεοι του κατώτερου νοητού και αστρικού χώρου άρχισαν να υλοποιούνται στον φυσικό υλικό χώρο ,αποτελώντας τους Ήρωες του 4ου γένους και αργότερα να συνευρίσκονται με ανθρώπους του είδους "Ηomo.sapiens.sapiens" και να δημιουργούν το σημερινό 5ο σιδηρούν γένος.Υπάρχουν όμως και ψυχές,οι πρόγονοι των ανθρώπων,οι Pitris-Πατέρες κατά τους Ινδούς,που προέρχονται από τη Σελήνη!
Ήταν ο πλανήτης που είχε φιλοξενήσει τη ζωή στην πυκνή ύλη πριν τον δικό μας και έφτασαν οι κάτοικοι του σε ένα μεγάλο βαθμό εξέλιξης που διεκόπη τελικά από την καταστροφή που υπέστη ο πλανήτης λόγω,μάλλον των καταστροφικών ενεργειών των κατοίκων του Φαέθοντα,του 5ου πλανήτη του Ηλιακού συστήματος,όπως περιγράψαμε.Οι εξελιγμένες λοιπόν ψυχές της Σελήνης θα ενσαρκωθούν στο H.S.Sapiens στον πλανήτη Γη.Ταυτόχρονα υπάρχουν και οι ψυχές που de novo θα ενσαρκωθούν στο γηγενές είδος H.Sapiens.sapiens που προήλθε και αυτό de novo από τη φυσική εξέλιξη.Υπάρχουν λοιπόν ψυχές που για πρώτη φορά ενσαρκώθηκαν σε ανθρώπινο είδος και ψυχές που ήδη ήταν ενσαρκωμένες στη Σελήνη στους αντίστοιχους "ανθρώπους" και ενσαρκώνονται εκ νέου στη Γη,για να συνεχίσουν την εξέλιξη τους.Είδαμε ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει για τον επόμενο πλανήτη που θα κατοικίσουν οι ανθρώπινες ψυχές της Γης,τον πλανήτη Δία.Τέλος το 3ο είδος ψυχών είναι οι Ήρωες που περιγράψαμε.Να πουμε ότι η αστρική σφραγίδα του ηρωικού γένους ειναι το 444 ως ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ=444 περίοδος.Του 5ου σιδηρούν είναι το 555=ΕΠΙΘΥΜΙΑ ως γένος της ομαδική ψυχής και το 666=ΙΑΠΕΤΟΣ ως της ,εγωικής φυλής,για να ακολουθήσουν οι 777=ΣΤΑΥΡΟΣ,888=ΙΗΣΟΥΣ και τέλος η 999=ΠΑΤΗΡ ΚΡΟΝΟΣ σε νέο πλανήτη!

Τα 3 προηγούμενα,πρώτα γένη του Ησίοδου είναι καθαρά από λεπτή ύλη ,μη ορατά με τους φυσικούς οφθαλμούς στα μάτια των ανθρώπων αλλά αντιληπτοί μόνο με το τρίτο μάτι και τις ανώτερες αισθήσεις της ενόρασης ,διαίσθησης κλπ.
1]Ασ δούμε πρώτα το χρυσό γένος.Πρόκειται για τεράστιες μπάλες θα λέγαμε αραιής-λεπτής ύλης,άσπρου-υποκίτρινου με μεταβλητές αποχρώσεις που μοιάζουν με τη σημερινή ανθρώπινη αύρα.Είναι η φυλή των Θεών γιατί έχουν μόνο μια αίσθηση,τη πολύ υψηλή συνείδηση και περιπλανώνται εδω και εκεί χωρίς κάποια ενεργητική αίσθηση.Έμοιαζαν με νήπια.Λέγονται και "αυτογεννηθέντες" γιατί δεν έχουν γονείς.Πολλαπλασιάζονται με εκβλάστηση και διχασμό,όπως ακριβώς οι αμοιβάδες,αφού αύξαναν τις διαστάσεις τους πριν διαιρεθούν.Είναι αθάνατο είδος,δε γερνούν γιαυτό και θα γίνουν φύλακες των θνητών ανθρώπων!Κατά την εποχή που ζούσαν αυτά τα πλάσματα,στη Γη κυριαρχούσαν τα έντομα-ιδίως στο νότιο ημισφαίριο και την Ανταρκτική ,με τους νοήμονες πληθυσμούς,τερμιτών,μυρμηγκιών και μελισσών να υπερτερούν κάθε άλλου ζωικού-πυκνού υλικά-είδους.Πιθανά να αντιλαμβανόταν την παρουσία τους τα έντομα,αλλά καμία αλληλεπίδραση μεταξύ τους δε φαίνεται να υπάρχει από τις παραδόσεις!

2]Στο δεύτερο γένος το αργυρό,η ύλη πυκνώνει,χωρίς όμως να γίνει ορατή στους φυσικούς οφθαλμούς.
Το γένος αυτό είναι μικρότερο σε μέγεθος από το χρυσό,αλλά αρκετά μεγάλο με νηματοειδές-δενδροειδές σχήμα σαν κλαδιά πεύκου ή ιστία καραβιού με κίτρινο χρώμα και ποικίλες,λαμπρές αποχρώσεις.Παρουσιάζει ενεργητική αίσθηση της αφής και τη σχετική του ήχου όπως οι Σαύρες σήμερα που ακούν με τα πόδια τους!Είχαν επαφή μεταξύ τους με τον ήχο,ενώ η Άννα Μπεζάντ λέει ότι κολυμπούσαν και σκαρφάλωναν.Η συμπεριφορά τους θύμιζε παιδιά.Είχαν δύο φυλές.Την πρώτη που πολλαπλασιαζόταν με εκβλάστηση όπως το χρυσό γένος και τη δεύτερη  που ήταν πιο πυκνή υλικά και εμπόδιζε αυτό τη διαίρεση τους.Έτσι σχημάτιζαν "σταγόνες ιδρώτα " ασημένιες,γι'αυτό και το όνομα αργυρούν γένος που σκλήραιναν ,αύξαναν σε μέγεθος και αποκτούσαν διάφορες μορφές!Λεγόταν γιαυτό το λόγο "Ιδρωτογεννημένοι".Κατά το τέλος του γένους αυτού αρχίζουν να εμφανίζονται στοιχεία των 2 φύλλων και τους αποκαλούν ανδρόγυνους.Στο υλικό φυσικό επίπεδο κυριαρχούν οι Δεινόσαυροι που σαν αντανάκλαση των "Ιδρωτογεννημένων" γεννούν τα αυγά τους.Ίσως για πρώτη φορά να υπήρξε αλληλεπίδραση -σε νοητικό επίπεδο- μεταξύ των ανεπτυγμένων ορνιθόσαυρων και των ανθρώπων του ασημένιου γένους.Ο μύθος των μάγων που καβαλάνε τους δράκους και πετάνε στον ουρανό,ίσως να απηχεί,αυτή ακριβώς την επικοινωνία των αργυρών ανθρώπων με τους ορνιθόσαυρους.Το γένος αυτό θα σβήσει λόγω της ασέβειας που δείχνουν στους θεούς κατά τον Ησίοδο.

3]Τελικά ,όπως είπαμε οι ασημένιοι άνθρωποι θα εξελιχτούν στους χάλκινους-ανδρόγυνους που γεννιόνται από αυγά-ιδρώτα που εκπορεύονται από το σώμα τους όπως είπαμε αλλά,παρουσιάζουν σεξουαλική διαφοροποίηση,ενώ το υλικό τους αρχίζει και πυκνώνει πιο πολύ.Κάποια στιγμή γεννιούνται νεοσσοί από τα αυγά ιδρώτα με διπλά σεξουαλικά όργανα και ονομάζονται "Ερμαφρόδιτοι".Στο τέλος του χάλκινου γένους χωρίζονται ολοκληρωτικά τα αρσενικά από τα θηλυκά όντα από τη στιγμή της γέννησης τους από το αυγό.Οι χάλκινοι άνθρωποι παρουσιάζουν αυξημένες ενεργητικές αισθήσεις και αυξημένο αστρικό σώμα με βίαιο θυμικό.Θυμίζουν τους ερμαφρόδιτους Ωτο και Εφιάλτη του Αριστοφάνη που τα βάζουν με τους Ολύμπιους θεούς και τους τέμνει ο Απόλλων για τιμωρία. Στο φυσικό επίπεδο στη Γη κυριαρχούν οι γιγαντοπίθηκοι που έχουν ανεπτυγμένη την ενόραση,σύμφωνα με τον όμηρο και το τρίτο μάτι των Κυκλώπων.Έτσι έχουν νοητική επαφή αλλά ,πιθανά, και φυσική επαφή γιατί οι χάλκινοι άνθρωποι είναι αρκετά πυκνοί για να φαίνονται και στα μάτια αλλά και να προκαλούν και κάποιου είδους αίσθηση στο δέρμα των πιθήκων!
Τελικά θα εξαφανιστούν και οι χάλκινοι άνθρωποι και οι γιγαντοπίθηκοι και θα ακολουθήσει το ηρωικό και σιδερένιο τελευταίο γένος!
Τελειώνοντας να αναφέρουμε ότι η αστρική σφραγίδα των χρυσών ανθρώπων ήταν το 111,των αργυρών το 222 και του χάλκινου το 333.

κωπηλάτης

παραπομπές:
1]Αννα Μπεζάντ.Η Γενεαλογία του Ανθρώπου.
2]Ρούντολφ Στάινερ.Απόκρυφη Επστήμη


http://kokkinokoupi.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου