Σύμπαν και άνθρωπος

Όλα στο σύμπαν αφορούν τη μεταμόρφωση.Η ζωή μας μοιάζει με τις σκέψεις που τη διαμορφώνουν.

Μάρκος Αυρήλιος

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

How Many Chemicals is Your Body Subjected to on a Daily Basis?


It’s amazing how we can be so in touch with our health in some ways, but overlook other just as crucial factors.

The average woman puts 515 different chemicals on her body each day. From shampoo to eye-liner, its truly scary when one takes a deeper look at the ingredients being smeared all over the skin and hair.
A scary 60% of what is applied to the skin is absorbed into the body.
We do not need to poison our body in order to look beautiful. Look for products that use natural, organic ingredients. It’s usually the case that you will need to venture out and try new brands, since the well-known beauty brands are not known for avoiding including chemicals in their products.
Be picky in which products you choose to give your money to! Where you put your money is a vote to the kind of world you want to live in. It’s your body and you deserve to be healthy, happy, and look great!
 http://www.yoganonymous.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου